Voorbeeld 2: Iris over VirtueleThuiszorg

Als je als verzorgende het huis van je cliënt verlaat, verdwijnt zijn of haar gezondheidstoestand uit zicht. Thuis op de bank weet je niet hoe het met de cliënt gaat en of er hulp nodig is. Maar wat als je slimme hulpmiddelen gebruikt waarmee je hun gezondheidssituatie op afstand kunt monitoren? Dat kan met VirtueleThuiszorg; een project dat vorig jaar is begonnen en waar tegen het einde van volgend jaar hopelijk al 500 cliënten van profiteren.

Slim hulppakket Iris van Son is projectleider van de VirtueleThuiszorg-implementatie, die Vierstroom Zorg Thuis samen met MobileCare is opgestart. ‘Het is een compleet pakket van verschillende eHealth-toepassingen’, legt ze uit. ‘Een tas vol producten, zodat je zelf kunt kiezen wat het beste als ondersteuning bij je cliënt past.’ Een slimme weegschaal of bloeddrukmeter bijvoorbeeld, zodat de waarden die je normaal thuis zou meten, direct in het elektronisch patiëntendossier staan. Sensoren om bloedsuikerwaardes te monitoren zonder in vingers te hoeven prikken. En een smartwatch, die bijhoudt wanneer iemand slaapt zodat je het merkt als het dag- en nachtritme van de cliënt verstoord raakt. Iris: ‘Normaal heb je geen zicht op het dag- en nachtritme van de cliënt en ga je uit van de informatie die hij of zij geeft. Nu heb je objectieve informatie en kun je de hele dag monitoren, ook als je er niet bent. Bovendien krijg je een alarm als iemand het bewustzijn verliest, zodat je meteen de goede zorg kunt leveren.’

Praatje maken Met VirtueleThuiszorg lever je dus betere zorg en vergroot je de veiligheid en zelfstandigheid van cliënten, die langer thuis kunnen wonen. Ook worden gezondheidsproblemen eerder gesignaleerd, zodat je sneller de juiste zorg kunt geven én de zorgvraag minder groot is. Dat is een belangrijk voordeel, gezien de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt. ‘Momenteel onderzoeken we bij welke doelgroepen en ziektebeelden combinaties van producten de meeste ondersteuning bieden’, vertelt Iris. ‘Met die data kunnen we zorgteams in de toekomst verder helpen. Maar de cliënt moet er wel voor open staan.’ Het is wel even schakelen, als je al jaren gewend bent aan een bepaalde manier van zorg. Ineens komen er minder mensen over de vloer. Maar ook daar is aan gedacht. Iris: ‘Eenzaamheid is een groot probleem en daar komen veel zorgvragen uit voort. Daarom zetten we welzijnscoaches in die per tablet of telefoon een praatje maken met cliënten en vragen hoe het gaat. Er is ook een app waarmee je het sociaal netwerk kunt inschakelen en de mantelzorg samen beter kunt indelen. Maar sommige mensen vinden het helemaal niet erg dat het rustiger is in huis, hoor. Dan hebben ze meer vrijheid.’ De grootste uitdaging nu is om de werkprocessen die al lang bestaan te vernieuwen en te onderzoeken wie het meeste baat heeft bij dit zorgpakket. Iris voorziet dat VirtueleThuiszorg in de toekomst vaak gebruikt gaat worden. ‘Ik denk dat je straks niet meer zonder kan. Want als we op deze manier doorgaan, redden we het niet met de zorg. Daar hebben we simpelweg niet genoeg mensen voor. Je moet meegaan met de tijd, dat is de enige optie.’

VirtueleThuiszorg in beeld

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Voorbeeld 3: Anne-Claire over big data

Data-analyse is een stuk spannender dan het klinkt, weet Fundis-beleidssecretaris Anne-Claire Joon. Want naast de registratie, digitalisering en uitwisseling van data, kun je gegevens ook gebruiken om voorspellingen te doen. Dan maken we gebruik van big data; data die verzameld wordt om met snelle computers en wiskundige formules verbanden en relaties te ontdekken.

Werkgroep Stadsbeeld Een mooi voorbeeld is de werkgroep Stadsbeeld. Dit is een onderdeel van het grote project ‘Zoetermeer 2.0’, waarin verschillende zorgpartijen (waaronder Fundis) intensief samenwerken om de zorg in de toekomst anders vorm te geven. ‘Met de werkgroep hebben we de ontwikkeling van verschillende ziektebeelden voor de regio Zoetermeer in kaart gebracht’, vertelt Anne-Claire. ‘Een regiobeeld dus, of nog beter: een stadsbeeld. We hebben bijvoorbeeld in een grafiek laten zien hoe het aantal cliënten met dementie de afgelopen jaren is gestegen en hoe het er naar verwachting uit zal zien in 2035. Als we dat weten kunnen we gaan denken over vervolgstappen. Hebben we de capaciteit om iedereen zorg te blijven geven? Of kan het op een andere manier?’

Tijdens een tweedaagse digitale bijeenkomst [link: www.samennaargezond.nl] over de toekomst voor zorg en welzijn in Zoetermeer, zijn deze regiobeelden gebruikt. Nu wordt er gewerkt aan een vervolg, met nieuwe vraagstukken van zorgverleners en bestuurders voor de werkgroep om zich over te buigen. Het gaat om inzicht bieden vanuit de gegevens die er zijn, ondersteuning voor projecten om de zorg anders vorm te geven. Feiten spreken immers voor zich.

Gezondheidsverkeerstoren Anne-Claire is ook betrokken bij de zogenaamde gezondheidsverkeerstoren. Het idee is nog in de ontwerpfase, maar het klinkt veelbelovend: een digitale dataverzamelplek ten behoeve van de regio Zoetermeer. Anne-Claire: ‘Met behulp van de gezondheidsverkeerstoren willen zorgpartijen onder meer in beeld brengen of de beschikbaarheid in de regio tegemoetkomt aan de zorgvraag. Bijvoorbeeld door cliëntgegevens te bestuderen en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken.’ Capaciteitsmanagement heet dat, met een chic woord. Met als doel de garantie om de zorg te blijven leveren, nu de zorgvraag toeneemt maar het aanbod juist steeds kleiner wordt.

Extra aandacht voor privacy De privacy van persoonsgegevens is heel belangrijk bij dit soort projecten. Als er data gedeeld gaat worden, zal er zorgvuldig bekeken worden hoe de gegevens op correcte wijze beschermd kunnen worden. Anne-Claire wil dan ook benadrukken dat er nooit zomaar data verzameld wordt. ‘We verzamelen de data pas als we weten wat we willen bereiken en welke data daarvoor nodig zijn. We baseren ons altijd op een concrete zorgvraag.’ Er wordt dus van een visie uitgegaan; de voorbereiding op de toekomst.

Wat is er 'big' aan big data?

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies