post voor jeroen

Na 40 jaar werken in de zorg nadert transferverpleegkundige Petra Snoep de AOW-leeftijd. Het liefst zou ze nog even doorwerken. Ze schreef een brief aan Jeroen van den Oever van Fundis, over haar lange zorgcarrière.

‘Het heeft mij rijk gemaakt in alle opzichten’

Beste Jeroen,

Sinds 1 augustus ben ik op een maand na 40 jaar in dienst van Vierstroom, nu over naar ZorgBrug. Eigenlijk veranderde mijn werkgever steeds van naam maar bleef ik doen wat ik heel graag doe, in verschillende rollen. Eerst als wijkverpleegkundige in Haastrecht toen we nog een instelling waren die door de kerk en charitas was ingesteld. De notabelen waren mijn werkgever, cliënten waren leden en het salaris was afhankelijk van de begroting. In 1980 kwam ik in dienst van kruisvereniging Gouda. Daar was ik verantwoordelijk voor de zorg en voor de jeugd van 0 tot 4 jaar. De solex-verpleegkundige was wel bijna geschiedenis. Baas in eigen buik had zijn intrede gedaan in de maatschappelijke gezondheidszorg. Al moest ik nog wel met ontslag toen ons eerste kindje kwam. Het uniform was passé. Het wijkgebouw toegankelijk voor iedereen, groepsbijeenkomsten voor ouders, overleg met collega's, op de fiets door de wijk. De manager deed zijn intrede en het magazijn werd centraal georganiseerd. We kregen een CAO en werden door de AWBZ gefinancierd.Van Groene Kruis naar kruisvereniging Gouda, Kruisvereniging Midden-Holland en weer Kruisvereniging Gouda werd De Vierstroom dan Vierstroom Zorgring en Vierstroom, Transmuraal centrum, Fundis, ZorgBrug Fundis ontwikkelbedrijven en dan nu ZorgBrug. Wijkverpleegkundige generalist, wijkverpleegkundige jeugdzorg, wijkverpleegkundige somatische zorg, teamleidster zelfsturend team, beleidsmedewerker en tot slot transferverpleegkundige. In al deze rollen heb ik mij ook altijd voor de organisatie ingezet. Ik zat aan tafel bij VWS hielp hen inzicht te geven over de verschillende patiëntenstromen waar een transferverpleegkundige mee te maken krijgt. En vooral waar de wet- en regelgeving niet werkt. Ik ben er dankbaar voor dat ik het in dienst van die ene organisatie met de vele namen alles heb mogen doen. Het heeft mij rijk gemaakt in alle opzichten. Ik heb ervan genoten. Rest mij tot slot een aanbeveling. Ik zou, ook al nader ik snel mijn AOW-leeftijd, nog een tijdje door willen werken. Echter Fundis heeft geen beleid om oudere werknemers die nog vitaal zijn te stimuleren en te helpen door te werken. Waarom, vraag ik mij af, in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt? Ik vind het fijn om deze brief aan jou te richten. Je bent eigenlijk nooit mijn directe bestuurder geweest maar desondanks toch heel toegankelijk. De paar gesprekken die we hadden heb ik zeer gewaardeerd. Dank ook aan allen, via jou, met wie ik heb samengewerkt in al die jaren die achter mij liggen. Met vriendelijke groet, Petra Snoep Transferverpleegkundige ZorgBrug

‘Jij hebt actief bijgedragen aan 150 jaar Fundis’

Beste Petra,

Allereerst wil ik bedanken voor je brief. In mijn functie sta ik net iets verder af van de dagelijkse praktijk en dan is dit een cadeautje. Jouw lange en mooie loopbaan gaat gelijk op met een groot deel van de geschiedenis van Fundis. Organisaties zijn op hun manier ook levende, dynamische dingen en die van ons is al 150 jaar oud. Vanaf eind jaren negentig zijn er inderdaad, zoals je beschrijft, veel fusies en naamswijzigingen geweest. Soms omdat het organisatorisch beter was, soms ook door veranderende regels of wetgeving. Petra, jij bent al die tijd hetzelfde blijven doen schrijf je, met hetzelfde hart voor de zorg. En dat zie ik weer als mijn taak: het zo regelen dat jij en je collega’s dat kunnen doen, ook als de organisatie eromheen verandert. Een organisatie is er om te faciliteren, support te bieden aan de mensen ‘aan het bed’. De solex is inderdaad verdwenen en ook verder is er veel veranderd in het vak. Er zijn in de loop der jaren felle discussies gevoerd, over doelmatigheid bijvoorbeeld en budgetten. Maar de overheid is anders naar het werk gaan kijken, gelukkig hebben we het negatieve tij wat kunnen keren. Er kwam meer respect vanuit de samenleving. Jij hebt actief bijgedragen aan die ontwikkeling door steeds je mening te geven en je ervaring te delen. Iets wat hopelijk veel collega’s ook blijven doen. Wat langer doorwerken betreft, het is goed dat je dit aankaart. Als je het wil, kan het bij Fundis zeker. Wel op eigen initiatief, dat is waar. Zo zit de wetgeving in elkaar; je arbeidscontract stopt op een bepaalde leeftijd. Maar een organisatievorm zoals PrivaZorg, net nieuw bij Fundis, maakt het mogelijk om op je eigen voorwaarden nog even door te gaan na je pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld een paar uurtjes in je eigen wijk. En dat is precies waar we met onze expeditie heen willen: nieuwe vormen van arbeid stimuleren. In je brief noem je me een toegankelijke bestuurder en dat vind ik een compliment. Het is altijd fijn om op deze manier te kunnen sparren over ons mooie vakgebied. Jouw jarenlange inzet en grote liefde voor het vak zijn indrukwekkend. Hopelijk blijf je betrokken zodat die kennis niet verloren gaat. Mijn dank aan jou en al je collega’s is groot! Met hartelijke groet, Jeroen van den Oever Directeur Fundis