kort nieuws

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Jong dement: en dan?

Een mooie ontwikkeling voor WelThuis: woonzorgcentrum WelThuis Buytenhage in Zoetermeer beschikt nu over een afdeling voor jonge mensen met dementie. Het gaat om dertien appartementen voor vaste bewoners en twee flexibele woonplekken, speciaal ingericht voor mensen bij wie voor hun 65ste levensjaar dementie is vastgesteld. De uitingsvorm van dementie bij jonge mensen is anders dan bij ouderen en dat vraagt, ook gezien hun sociaal-maatschappelijke positie, om specialistische zorg. De inschatting is dat ruim twaalfduizend mensen in Nederland onder deze doelgroep vallen, dus dit zorgaanbod is hard nodig. Naast faciliteiten voor belevingen als wellness en ontspanning, muziek en fysieke inspanning, zet WelThuis in op een professioneel team van verzorgenden en verpleegkundigen met affiniteit met de doelgroep en de veranderingen en uitdagingen die daarbij horen. Mobiliteit, vrijheid, betrokkenheid en de kwaliteit van de leefomgeving staan bij de afdeling centraal. WelThuis-directeur Miranda Schouten: ‘Voor mensen die nog midden in het leven staan is de diagnose dementie extra ontwrichtend. Daarom is het van cruciaal belang om te zorgen voor een oplossing die voor honderd procent op de individuele wensen en mogelijkheden aansluit.’ Oproep: er staan nog vacatures open! Neem een kijkje op de site of mail naar j.muis@welthuis.nl.

Zelfstandig wonen met aandacht

De behoefte aan vernieuwende woonconcepten voor ouderen is groot. Vooral het aanbod om zelfstandig te wonen met aandacht en warme zorg dichtbij, is nog niet toereikend. Vanuit die gedachte opent Het Ouden Huis halverwege 2021 haar deuren in Bodegraven. Het Ouden Huis is een initiatief van Karel van Berk en Fundis. Karel van Berk: ‘Met Het Ouden Huis hoop ik vooral de eenzaamheid onder ouderen op te heffen. Ik had mijn moeder een Ouden Huis gegund.’

In Het Ouden Huis wonen straks ongeveer 40 ouderen, in zo’n 30 normale huurwoningen. Er is een gemeenschappelijke eetkeuken en zitkamer en de locatie wordt geleid door een inwonende verpleegkundige. Zelfstandig wonen dus, maar met zekerheid van hulp en gezelligheid dichtbij. Ook wonen er in Het Ouden Huis twee of drie jongeren die een studie of leer- werktraject volgen. Zij huren een kamer en zijn regelmatig te vinden in de eetkeuken en zitkamer. Uniek is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen en dat je er terecht kunt zowel zonder zorgvraag als ook met een indicatie voor verpleeghuiszorg.. Zo voelen bewoners geen druk om op termijn te moeten verhuizen; de zorg groeit flexibel mee. Het Ouden Huis past goed bij de visie van Fundis; goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu èn in de toekomst.

Podcast over de zorg voor morgen

Nederland staat de komende jaren voor een gigantische uitdaging: de toekomst van de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Het aantal ouderen neemt toe en ouderen worden steeds ouder. De vraag naar zorg stijgt, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt niet. In 2040 moeten 1 op de 4 Nederlanders in de zorg werken om de huidige zorg beschikbaar te houden. Dat vraagt om anders kijken naar bijvoorbeeld arbeidsmarkt, innovatie en mantelzorg. De podcast ‘Over Morgen’ is ontwikkeld door Fundis en Actiz om het gesprek hierover aan te jagen. De eerste aflevering van deze podcast is 30 oktober, de dag van de Zorg voor Morgen, online verschenen. In de podcast Over Morgen gaat presentator Jeroen Westermann in gesprek met innovatiespecialisten, millennials, babyboomers en zorgbestuurders. Hoe willen zij zelf ouder worden? Wat kunnen zij doen of wat doen ze al voor ouderen in hun omgeving? En wat is daar volgens hen voor nodig? Luister de podcast hier of via Spotify en Apple podcast.

Innovaties uitproberen

Stel: je wilt je organisatie technisch verder helpen, maar hebt geen idee hoe de markt eruit ziet of met welke innovatie je moet beginnen. Geen paniek: dat weet Hulpmiddelaar. De dienst stelt een online aanbod van innovatieve hulpmiddelen samen, geeft advies en helpt mee om de innovaties uit te proberen. En als je iets wilt gebruiken, zorgt Hulpmiddelaar voor de implementatie en montage. Denk bijvoorbeeld aan de wonderfoon, Tinybot Tessa, de Wolk-heupairbag, een sleutelkluis of alarmeringssystemen. De dienst van Veilig Thuis Verpleegkundig Team speelt in op een groeiende vraag; elke zorgorganisatie heeft baat bij het gebruik van technische innovaties. Maar is er geen tijd, kennis of middelen om innovaties te gaan testen en te onderzoeken welke innovaties in hun organisatie cliënten of medewerkers kunnen ondersteunen. Hulpmiddelaar kan dit proces als brug tussen leverancier en zorgmedewerker vergemakkelijken, zodat zorgprocessen voor cliënten, werknemers en zorgorganisaties efficiënter en prettiger worden.