'Zolang we luisteren naar elkaar, blijven we leren'

dag, collega!

Om te beginnen wil ik de hoop uitspreken dat iedereen de afgelopen weken heeft kunnen gebruiken of nog gaat gebruiken om bij te komen van een hectische periode waarin we allemaal te maken kregen met de enorme gevolgen van het coronavirus. Een periode die zo te zien nog een staartje krijgt of zelfs een deel twee. We blijven bij Fundis waakzaam en alert en streven naar zoveel mogelijk veiligheid voor iedereen, zowel op de werkvloer als op kantoor.

Ondertussen gaan we door met veranderingen doorvoeren en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk. In deze editie van Zorg voor Morgen willen we jullie bijpraten over leren. Een proces dat nooit ophoudt, of we nu in de schoolbanken of in een schommelstoel zitten. Het meeste leren we van onze fouten. Op het moment dat we beseffen dat het anders moet, kunnen we veranderen en worden we betere professionals. Betere mensen.

We leren als individu, organisatie en ook als maatschappij. Zo merken we dat het Nederlandse zorgstelsel niet op alle gebieden toekomstbestendig is. Gemeentes, verzekeraars en zorgpartijen willen gelukkig samenwerken: kennis delen en elkaar versterken. Op termijn willen we zorg voorkomen, waar mogelijk vervangen door e-health toepassingen en het meest belangrijk: de zorg houdbaar krijgen voor de toekomst. Dat doen we bijvoorbeeld met “de juiste zorg op de juiste plek”. Het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO) is een initiatief dat in die visie past. Hier vind je er een reportage over.

Verandering kost vaak tijd. De arbeidsmarkt verkrapt en één simpele oplossing bestaat niet. We investeren in opleidingsmogelijkheden en het imago van de langdurige zorg. En we houden onze ogen open. In Japan zagen we dat ouderen nog lang na hun pensioen actief zijn als vrijwilliger, wat ons leert dat vrijwilligers belangrijk zijn in een vergrijzende samenleving. Ook zijn we enthousiast over de stichting ‘Het potentieel pakken’ die samen met o.a. Vierstroom Zorg Thuis onderzoekt hoe bestaande contracten van zorgverleners met een aantal uur kunnen worden uitgebreid.

Zolang we luisteren naar elkaar, blijven we leren. Daarom is het zo belangrijk om ook bínnen de organisatie in gesprek te blijven. Wat heb jij nodig om een nog betere zorgverlener te worden? Meer uren, eigen regie, opleidings- en doorgroeimogelijkheden? Binnen Fundis is zoveel mogelijk! We vinden het belangrijk om jouw loopbaan te laten aansluiten op jouw leven. En als dat beter kan, laat dat dan gerust weten. Daar leren we van.

Jeroen van den Oever Directievoorzitter Fundis

Handen

Handen geeft aandacht aan de praktische kant en wat jou een nog betere professional maakt.

Hart

Hart geeft aandacht aan wat dit vak zo mooi maakt, waar je het voor doet.

Hoofd

Hoofd biedt kennis over Fundis, carrièreplanning en maatschappelijke ontwikkelingen.

Colofon

Concept en realisatie idtv Art directie/vormgeving Marcel van Leeuwen, Nora Vrba Redactie Patricia de Koning-Dirksen, Anja Corbijn van Willenswaard, Myron van der Velden, Suzanne Heesbeen, Rosalie van Zuilen en Sandra Grapendaal. Beeld Joyce Schellekens: Joy Design, Lyanne van Bodegom en Gettyimages.