‘De crisis én de toekomst verdienen onze volle aandacht’

hallo collega

Het coronavirus en de gevolgen voor onze kwetsbare ouderen domineren het nieuws, continu. En jullie, onze collega’s bij alle Fundisbedrijven, geven al wekenlang 200% in deze crisis, die moeilijk en verdrietig is voor iedereen. Als steunbetuiging is er de #hartnodig-campagne, waar we in deze eerste digitale editie van het Zorg voor Morgen Magazine aandacht aan besteden.

Daarnaast bespreken we hier twee van onze expeditie-thema’s: anders wonen en het sociale contract tussen burger en verzorgingsstaat. De coronamaatregelen drukken ons en de hele samenleving met de neus op de feiten over de woonsituatie van ouderen. Dat is een probleem waar we bij Fundis al veel langer mee bezig zijn.

Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van onze expeditie. Het eindpunt: een toekomstbestendige, ondernemende organisatie, waarin jij op een gezonde manier uitgedaagd wordt om je in te zetten voor een groeiende groep cliënten, die zich op hun beurt gezien en gehoord voelen in een kwetsbare fase van hun leven.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg dat het ontwikkelen van nieuwe woonvormen - naast het traditionele verzorgings- en verpleeghuis - onontbeerlijk is. Als onderdeel van de expeditie bekijken we wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen.

Er ontstaat een grote diversiteit aan wonen met zorg voor kwetsbare mensen: Martha Flora-huizen, Futura-huizen, Domus Magnus en straks ook onze eigen Amadeushuizen. De traditionele zorginstellingen worden aangevuld met kleinschaligheid en meer maatwerk. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergijzing en de stijgende personeelstekorten. Om over toekomstige overheidsbezuinigingen als gevolg van deze crisis nog te zwijgen.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. Wij zetten daarom onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Jeroen van den Oever Directievoorzitter Fundis

Handen

Handen geeft aandacht aan de praktische kant en wat jou een nog betere professional maakt.

Hart

Hart geeft aandacht aan wat dit vak zo mooi maakt, waar je het voor doet.

Hoofd

Hoofd biedt kennis over Fundis, carrièreplanning en maatschappelijke ontwikkelingen.

Colofon

Concept en realisatie idtv Art directie/vormgeving Marcel van Leeuwen, Nora Vrba Redactie Patricia de Koning-Dirksen, Anja Corbijn van Willenswaard, Myron van der Velden, Benthe van de Water, Suzanne Heesbeen, Rosalie van Zuilen en Sandra Grapendaal. Beeld Joyce Schellekens: Joy Design, Petra-Wendy Wink, Lyanne van Bodegom en Gettyimages.